Intel Gamers Day 2022 đã kết thúc!

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Intel và đối tác.

Hãy tham gia Intel Gamer Days 2023 cùng Intel vào năm tới.

Intel® Arc™ 3 Systems Bundle

Get 2 games and more with purchase of a qualifying device powered by an Intel® Core™ i5 processorand featuring Intel® Arc™ 3 graphics. This bundle is valued at $235+ USD.

Buy Now
Ưu đãi kết thúc vào 30/09

Không có Điều khoản và điều kiện để hiển thị cho chương trình khuyến mãi hiện tại.